Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 mei 2015

Marianne Thyssen brengt nog meer redding voor onze economie


Een man wordt beroofd aan een bankautomaat in Groot Brittanië. Ze komen van over zee om onze economie te helpen zei Marianne Thyssen vandaag in het nieuws.
Video Player

Om onze economie om zeep te helpen, ja.; en ook ons leven en onze maatschappij. Wie zijn die lui en bedrijven die lobbyen om meer immigranten? Ik ken er geen. Wie wel?
Ze moeten eerst de taal deftig leren, dan moeten ze leren lezen, schrijven, rekenen. Krijgen ze dan een baan in de zware industrie of in een productiebedrijf? Nee, want die banen zijn hier al verdwenen. Oh, ze willen dokter worden, ingenieur, technicus of jurist? Hoe lang hebben jullie of jullie kinderen over school gedaan? Een jaar of twintig?Tegen de tijd dat de verrijkers een evenwaardig diploma hebben kunnen ze met pensioen. Maar wees gerust, er staan een aantal politici en goedmensen al klaar om ze een diploma cadeau te doen. Een beetje goede wil tonen is voldoende. Somigen zullen hun hun gestolen of gekochte diploma gewoon mogen inruilen voor een van hier, zoals ze dat al doen met de (valse) rijbewijzen.

Ach ja, ik was nog een baan vergeten waarvoor ze meteen in aanmerking komen: POLITICUS !
Hoe het ook zal draaien, jullie weten toch wie de prijs zal betalen? Niet enkel in geld, maar ook in bloed. Veel kijkplezier!

Geen opmerkingen: