Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 januari 2015

Islam & Hart boven hard: “Go fuck yourself !”


gfy1
Hart boven Hard de organisatie van vakbonden, KIF KIF, vreemdelingen- en multiculorganisaties en tutti quanti hadden samen met Antifa, de pvda en ander gemaskerd gewelddadig gebroed een tegenbetoging gepland tegen de PEGIDA betoging in Antwerpen. Die betoging tegen de islam die vandaag maandag moest doorgaan werd afgelast, jawel, ingevolge moslimbedreigingen en de verhoogde alarmfase.
Nu gaat Hart boven Hard een campagne voeren via het internet en de sociale media, en verspreiden ze een e-pamflet die al hun aanhangers op hun websites en profielen moeten plaatsen. En dus besloot ik dat ook te doen. Iedereen mag dit pamflet delen zoals zij dat doen.
Met de aanhangers van de islam, die geen enkele vers uit hun koran verloochenen en veroordelen, ook niet de meest achterlijke en gewelddadige, collaboreren vakbonden en allerlei met ons belastinggeld betaalde organisaties. Zou het ACV/ACW niet eens de gedupeerde Arco-spaarders terugbetalen in plaats van stakingen en betogingen als bliksemafleder te gebruken? En zou het ABVV eens willen stoppen met hun sabotageacties ten voordele van de socialisten omdat die uit de regeringen gewipt werden? Ja, ik ben bang van de islam veracht waar zij via de koran voor staan. Mogen wij iets ook roepen zoals moslims plegen te doen en er in hun flut-sprookjesboek, de koran, staat: bvb Onthoofd diegenen die de kufars/de ongelovingen bedreigen en beledigen? Als dat niet mag schrijf ik als profeet vanaf morgen een nieuw heilig boek, waardoor dat wel zal mogen. Ik krijg op dit ogenblik mijn visioenen en inspiratie op ondoorgrondelijke goddelijke wijze :-)

Geen opmerkingen: