Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 mei 2014

Het was alemaal in ons belang. Echt waar!

Geplaatst op Nageltjes op  door 

Ja hoor, het gaat hen lukken. Ze weten het zeker. Ze gaan rijk worden, en advocaat, en ook lekker wiet roken (mag het even?). Een diploma halen, chansen met de lerares zal helpen om te slagen. Iedereen een diploma, geld en kansen. Dat is wat hen zo vaak beloofd werd, ook in België. En nu gaan ze het kunnen en doen. De politici hebben ervoor gezorgd dat dit alles mogelijk is, en hebben ons beloofd dat het nodig is voor het behoud van onze welvaart. De garantie voor onze toekomst. Om de zoveel tijd zet de mensheid een grote stap vooruit.
Ja hoor! Oordeel zelf maar.

Bedank de politici en de EU daarvoor op 25 mei. Niet vergeten hé!
Ik ga dat ook doen.

Geen opmerkingen: