Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 maart 2018

Wie koos de foute magistraten? Waarom is justitie rot?

Het bewijs dat de verfransing, de verlinksing en het verraad zijn toegenomen en zelfs is doorgedrongen tot het hoogste niveau. In justitie dan nog wel. Het heeft zelfs een gezicht, en een naam : Van Leeuw dan nog wel, nota bene !
Met zulke mensen wordt terreur een dagelijks onderdeel van ons leven, zijn criminelen en terroristen de baas, en zitten wij als lamme eenden te wachten tot er op ons wordt geschoten, men ons berooft en men ons land, onze welvaart en ons welzijn kaapt.
Hij hoort gecolloqueerd te worden, in een psychiatrische instelling te worden ondergebracht. Wat een ramp zulke mensen die ook de nieuwe lichting juristen beoordelen, selecteren
en opleiden.
Het zijn ook diegenen ie ons defensieloos achterlaten, zodat enkel het tuig wapens heeft.
In Frankrijk viel een held bij zijn poging een terreuractie te verijdelen. Maar we hebben niets aan dode helden. Niemand hoort zich te moeten opofferen. Niemand moet zich ook opofferen in een veilig land.
Al dit bloedvergieten, alle leed en miserie hebben we hier mede te danken aan lui als die Van Leeuw. Hij en diegenen die zo handelen en redeneren zijn de collaborateurs 'het kwaad'
En doordat het volk eigenlijk maar een bolletje rood kleurde zonder na te denken over de gevolgen, is het mogelijk dat deze lui ons de les komen spellen.
Waarom er niet voor ijveren dat zulke toplui uit de magistratuur en de politie in de toekomst moeten verkozen worden door het volk.( zoals in de USA)
Iedereen weet immers wat gerechtigheid is en wat gewenst en ongewenst is. Als mijn commentaar en het artikel verdwijnen, ik van FB werd verbannen, dan weten jullie weer waarom.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/23/federaal-procureur-van-leeuw----we-moeten-is-kinderen-terug-naar/

Federaal procureur Van Leeuw: " We moeten IS-kinderen terug naar ons land halen"


Ons land moet de kinderen van Belgische IS-strijders terug naar hier halen. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw gezegd op de RTBF.  België moet een rol spelen bij de repatriëring, zegt Van Leeuw Anne Vanrenterghem

Volgens de laatste cijfers zitten er wellicht zo'n 145 minderjarige kinderen van Belgische IS-strijders op verschillende plaatsen in Syrië en Irak. Driekwart daarvan zou jonger zijn dan 6. De kinderen zijn opgesloten in aparte delen van vluchtelingenkampen in het Noorden van Syrië, ze zitten in een groot gevangeniskamp in Irak, in de buurt van Bagdad, of ze bevinden zich nog in het laatste IS-territorium in de grensregio tussen Syrië en Irak, nabij de stad Abu Kamal. Sommigen zijn misschien al om het leven gekomen.

Geen opmerkingen: