Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 maart 2018

Ons onderwijs kraakt


Ons onderwijs kraakt, werd uitgezonden vanavond 28/3/2018 in Pano op één ! Het is waarschijnlijk nog lange tijd te bekijken vanaf deze week op de website van de VRT.
Hieronder het aankondigingsfilmpje ( de teaser )

Sinds we meer psychologen, sociologen, therapeuten hebben dan ingenieurs, hebben we meer kinderen met ‘afwijkingen’.
Ik durf te stellen dat veel ouders problemen zien bij hun kinderen, die er vooral eerst tussen hun eigen oren zitten, of die hen zijn aangepraat, of door gevolg van hun verkeerde opvoeding waarbij straffen niet meer mag, enkel nog belonen, en een klets op de poep verboden is, foute opvoeding, ‘ik wil niets missen’…..

Ik moest ook even slikken toen ik hoorde dat er ook drie genieën in haar klas zaten. Dat kan mss waar zijn, als het niet gebaseerd is op de wensdroom van de ouders, en als dat al wetenschappelijk werd (kon worden) vastgesteld op die leeftijd, maar dan horen ze niet te zitten in een klas met zittenblijvers en kinderen met problemen.
De problemen nemen alsmaar toe, niettegenstaande het stijgende aantal therapeuten. Kinderen kunnen en mogen niet meer op eigen tempo ‘groeien’.
Niemand legt zich ook neer bij de eigen beperkingen, de verschillen.
Men men verwacht dat het onderwijs voor alles de miraculeuze oplossing moet leveren, liefst gisteren, ook voor de eigen tekortkomingen en fouten. Velen verwachten dat ieder kind, zeker het hunne, een een universitair diploma moet halen/krijgen.
Liefst geen schrijnwerkers, metsers of loodgieters...  Gebeurt dit niet dan wordt er snel discriminatie geroepen door mensen die vinden dat alles 'inclusief' moet zijn, die de woorden nee, kan niet, onvoldoende, ....  zo negatief vinden dat ze die uit hun vocabularium schrapten. Alles moet volgens hen aangeleerd worden  met een beloning, en een dito taaltje waarin  'flink zo!' elke beoordeling moet afsluiten.

Niet vernoemd in het filmpje, en waarschijnlijk straks ook niet in Pano: de problemen en gevolgen van de immigratie/multicul, de multigendertoestanden, de vele scheidingen, het ontbreken van een normaal familiaal kader enz….
We oogsten wat we hebben gezaaid.
Ik moest meteen ook denken aan “Le Malade Imaginaire ” van Molière, en al helemaal wanneer ik hoorde dat er ook nog twee hoog sensitieve kinderen in de klas zitten. Tja, ik ken toevallig van die gevallen. Ze dragen zelfs een helmpje van koperdraad, omdat ze de gsm straling voelen enz … Geen wonder dat hun kinderen…

Geen opmerkingen: