Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 januari 2016

Verband tussen Islam en intelligentie.

De bronnen met betrekking tot dit verband staan op het eerste kaartje. Er blijkt een dat er een verband is tussen lage intelligentie en islam.
Merk ook op hoe de intelligentie ahw klimatologisch bepaald is: hoe zuidelijker hoe dommer.
Zou teveel zonneschijn slecht zijn voor de ontwikkeling van de hersens?
Zou dit ook gelden voor de rabiate zonnekloppers die het zuiden opzoeken, er nu wonen, en voor diegenen die onder de zonnebank gaan. Ik denk dat ze beter zeer voorzichtig kunnen zijn.
Ik aan de andere kant ga bij te veel zon de schaduw opzoeken, ga niet in de zomer naar het zuiden; en dat blijkt een goede reflex.
Een klein, met het vergrootglas waarneembaar, groen vlekje in het Midden Oosten: Israël.
Maar die hebben zich al haast een paar millennia ontwikkeld in Europa voor ze terugkeerden naar het Midden Oosten.
Wat gaan we met al die immigranten aanvangen, want ze hebben grote verwachtingen, gecreëerd door misdadige politici en het heilige boek dat ze steeds bij de hand hebben.
Zal intelligentie genoeg zijn om domheid te verslaan? Ik vrees van niet
Islam in de wereld
IQ in de wereld


Geen opmerkingen: