Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 januari 2016

‘Extreem rechts’ (sic) heeft geen schuld aan de terreur, de criminaliteit en de massaverkrachtingen! Wie wel?


Ik ben net vrijgelaten uit de gevangenis. De Facebook-gevangenis.
Ik kon nog wel lezen wat iedereen schreef, en ik denk dat ik ook nog mocht ‘liken’, maar dat was het. De Facebookpagina van React (Rechts Actueel http://rechtsactueel.com/2016/01/13/facebook-verwijdert-populaire-cartoon-en-plaatst-beheerders-pagina-30-dagen-in-een-ban/ ) is het 13 januari l.l. erger vergaan: zij kregen een ban van 30 dagen voor het plaatsen van dezelfde cartoon op Facebook, maar dan de originele lange versie zoals die origineel werd gepubliceerd na het bekend geraken van de jarenlange toegedekte massale, georganiseerde verkrachtingen door moslims van Britse meisjes in Rotherham UK.
De cartoon is in volle glorie te bewonderen op Nageltjes.be. Daar kan voorlopig nog niemand ons dwingen deze van de website en het net te halen. Ach, Charlie werd ons voorbereid en nadien gerecupereerd door de criminelen die nu alle herdenkingen leiden vanop een tribune, in plaats van op een schavot terecht te staan voor wat ze ons Europeanen aandoen. ‘Extreem rechts’ (sic), waarvoor zij waarschuwen, heeft daar helemaal geen schuld aan. Zij zijn diegenen die er net iedereen voor waarschuwden en iedereen wou behoeden voor de terreur door islamieten en andere achterlijken die links importeerde, voedde en koesterde. Er wordt op de pianisten en de klokkenluiders geschoten, niet op de echte schuldigen.

Cartoon zoals die origineel werd gepubliceerd na het bekend geraken van de jarenlange toegedekte massale, georganiseerde verkrachtingen door moslims van Britse meisjes in Rotherham UK.

Geen opmerkingen: