Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 juni 2013

III de wereldoorlog op komstJa we weten het: die oorlog gaat onvermijdelijk komen.                                                                             Er wordt al overlegd op hoog niveau.
President Obama zit met zijn minister van Defensie Panetta in een bar. 
Er komt een man in de bar. Die vraagt aan de barkeeper:
“Zijn dat president Obama en Panetta die daar zitten?”
“Dat klopt” zegt de barman
De man wandelt er naar toe en zegt:
“Wat ’n eer om jullie te ontmoeten, wat doen jullie eigenlijk hier?”
Obama zegt: “We zijn plannen aan het maken voor de derde wereldoorlog.”
“Dat is nogal wat,” zegt de man, “hoe gaat dat gebeuren?”
“Dat mag je gerust weten,” zegt Panetta,
“we gaan 140 miljoen Moslims vermoorden en een blondje met grote tieten.”
“Waarom zou je een blondje met grote tieten vermoorden” roept de man verbaasd.
“Wat heb ik je gezegd” zegt Panetta tegen Obama,
“Niemand trekt zich iets aan van 140 miljoen Moslims.”
We moeten tussen al die miserie die moslims brengen toch ook eens kunnen lachen..
Wie heeft er nog een duivel nodig als er zo’n wrede god als allah zou bestaan?

Geen opmerkingen: