Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 maart 2011

Ouder dan 50 en nooit gewerkt !

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vorig jaar een wachtuitkering gegeven aan 665 schoolverlaters ouder dan 50 jaar. In totaal gaat het om een bedrag van 5 miljoen euro.

In 2010 ontvingen gemiddeld 587 mensen zo'n uitkering. Samen kregen ze 5.054.216 euro of gemiddeld 8.610 euro per persoon. Deze mensen hebben zich minstens 20 jaar geleden ingeschreven op basis van hun studies. Zij hebben sindsdien nooit gewerkt of niet lang genoeg om rechten als werkende op te bouwen.

Volgens een krant van Mediafin verblijft 71 procent van de eeuwige schoolverlaters in Wallonië, vooral in het arrondissement Luik.

LET WEL:
Zoals steeds is deze informatie wat aangepast, niet compleet en waarschijnlijk het gevolg van een een parlementaire vraag van de echte Vlaamse oppositie
Dat verstrekte /beschikbare informatie gefilterd, onvolledig, gemanipuleerd en zelfs bedrieglijk is vindt zijn oorzaak in o.m communautaire problemen, de bedoeling de ernst van de toestanden  af te zwakken.  De realiteit is vaak veel erger, en we weten onderhand dat we overal belogen worden.
Enkel de krant van Mediafin maakte gewag van een verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië. De echte verdeling werd niet door de RVA bekend gemaakt aan het grote publiek.
Reken daar diegenen bij tussen 30 en 50 die nog nooit gewerkt hebben, de niet- belgen die een andersoortige uitkering krijgen omdat ze niet "kunnen" (of "mogen") gaan werken op sandalen, in een lange jurk, met een baard of met een hoofddoek of niquaab.

Geen opmerkingen: