Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 november 2016

Low as they go, and lower – Zo laag als zij gaan, en lager

En het gekonkel en complotteren gaat door zoals ervoor, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Ook hier kunnen ze het niet verkroppen dat hun favoriete kandidaat de presidentsverkiezingen niet won. Krampachtig zoeken ze verklaringen, al lagen die er op elke hoek van de straat. 
De Democrats, en het establishment ginder en hier, kunnen hun ontgoocheling en woede niet onderdrukken. Overal waar ze aan het woord komen, uitgenodigd bij de Hillary gezinde media, in Hillary-gezinde praatprogramma’ s, in de onder hun neus gedrukte microfoons, blijken ze met hun woorden Trump te beschadigen. Geven ze vaak in veel of weinig woorden aan, dat ze bereid zijn hem te saboteren, gaan ze verder met hem en de vele kiezers te besmeuren die voor hem stemden.
Wij kennen dat, die sabotages door individuen groeperingen en politici, die niet louter oppositie zijn, niet louter een andere mening hebben. De sabotage van mensen die inhoudelijk enkel hun wereldbeeld en oplossingen accepteren, en al het andere afdoen als fascistisch, populistisch, extreem rechts, verwerpelijk enz…. en daaruit hun acties distilleren. 
Wie niet denkt als zij moet best zijn mond houden, kan nooit een goede leider zijn, geen goede bedoelingen hebben, zou zelfs nooit mogen stemmen, zelfs moeten heropgevoed worden, nooit voor een klas mogen worden geduld. .
Wat blijft er Trump of ons in de toekomst te doen na een overwinning?”, vraag ik me af.
Hetzelfde wat zij met ons, die ze met het woord deplorables bestempelen, wat ze met andersdenkenden doen, zouden doen of van plan zijn?
Hen monddood maken, hen elke mogelijkheid tot sabotage ontnemen, hen heropvoeden, elke machts en controlepositie op elk niveau innemen, en zoals zij de wereld hervormen naar ons wereld- en maatschappijmodel?
Zoals zij dat zonder verpinken deden, meestal zonder geweld of bloedvergieten, maar lang niet altijd zoals de geschiedenis ons ook leerde, meedogenloos om tot in elke vezel van de macht en maatschappij te geraken en daar, desnoods met alle middelen, te blijven, wettelijke en andere? Desnoods daar speciale wetten voor maken, de rechters daartoe vinden en benoemen?
Nee, ze zullen uit eigen beweging geen plaats ruimen, het roer aan de anderen laten die de verkiezingen wonnen.
Diversiteit is bij is links slechts een egoistische holle gedachte, die enkel gewicht krijgt als die in hun kraam en wereldbeeld past.
De overgrote meerderheid is zelfs niet in staat te denken dat hen dit, vaak al vroeg werd aangeleerd, zoals door de onderwijzer geschiedenis die vandaag 9-11 (!) op TV in mijn ogen een video/microfoon-bom gooide. Zei dat hij enkel zijn les had voorbereid in de vaste veronderstelling en vertrouwen dat Clinton zou winnen.
Beslist zal hij ook vandaag of later niet in staat zijn om met een open geest, onbevooroordeeld, perfideloos een les te geven over Trump en diens programma. Meer nog, hij zal waarschijnlijk nooit naar het echte programma van Trump geluisterd of gegeken hebben omdat hem al vroeg werd geleerd of er werd op gewezen dat alles dat afwijkt van de ‘rode ‘ lijn sowieso fout is/moet zijn. We moeten geen vlieg zijn op de muur in het klaslokaal om te weten dat de lessen eerder dit jaar of nu, met Trump in de hoofdrol, niet op dezelfde wijze zal gegeven worden als die over Clinton.
Nee hij zal de sabotage, de afbraak en de indoctrinatie meer dan ook verder zetten en er van overtuigd zijn dat dit zo moet en juist is.
Zoals ik al her en der las, hen kennende, en ikzelf en anderen ook al hebben ervaren, zijn er velen zelfs zeer bereid om hun ideeën en model met geweld en bloedvergoeten op te dringen.
De vele gewelddadige vakbondsfiguren en hun dito acties; de vele betogingen van hun gelijkgezinde groeperingen, en zelfs de Chiro en KAJ meisjes blijken tot geweld bereid.
Ergens in hun leven werd het woekerende virus in hun hersenen gepland.
Dat mag blijken uit de veelzeggende twitterberichten van die twee seutjes, die misschien nog te redden zijn.
En gans die klagende processie van slechte verliezers, durft Trump en al wie voor hem stemden, gevaarlijke fascisten, populisten, marginalen, dommerikken enz.. noemen???
Ik weet beter. U ook?
Na een uitspraak van Michelle Obama, die de splinter zag in Trump’s oog, maar niet de balk in de hunne, schreef ik ergens vlug een reactie:
From Antoine Griffon to all of his friends and family
When they go low, i go high.
When they go high, i go higher.
But i’m prepared to go even lower too,
if they go low and dirty, and leave me no choice.
It all depends upon their choice and the weapons they’re using.
After all, it then has become a battle for survival, where the strongest will win and survive.
And i’m trained, prepared and determined all my life to do that,
with confidence but without any paranoia
Be so too!
Lets drain the swamps here too !

Geen opmerkingen: