Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 december 2013

Je zit eens op een bus….

Je zit eens op een bus in Brussel. Een ‘nieuwe belg’ zit aan het stuur. Plots wijkt de bus uit naar de kant en stopt.De chauffeur komt van zijn zetel en in de middengang van de bus rolt hij een tapijtje uit en begint te bidden tot de god die voor zijn aanhangers in een woestijnwereld alleen maar miserie oorlog en honger voorzag.

Als passagier valt dan je mond open natuurlijk. Je denkt dan:ik ga straks klacht indienen bij de MIVB/STIB. Maar de meesten hebben geen tijd daarvoor of geen goesting.

Die enkele ziel die dan de moeite doet om klacht neer te leggen wordt dan opgenomen in de statistieken. Ja, dat blijkt het enige te zijn wat met je klacht gebeurt.

Vraag daarom aan de MIVB hoe vaak dit soort klachten dan voorkomt?

” Oh, het is een klacht die elke jaar een tiental keren terugkerend wordt neergelegd ” bevestigt Françoise Ledune de woordvoester van de ‘Société Bruxelloise de transports en commun’.

Het blijkt dat elke religieuze praktijk aan boord van de voertuigen/werkplek verboden is door het intern reglement.” Het betreft iets dat in de privésfeer thuishoort. Het is een werknemer in geen geval toegestaan om te bidden aan boord van zijn voertuig of tijdens de wertijden.” zegt Françoise Ledune.In het geval de klacht het uur en de lijn preciseert waarop de inbreuk plaatsvond, dan volgt er een onderhoud met zijn oversten.


Christian Ecker , permanent syndicaal afgevaardigde van CGSLB, bevestigt dat chauffeurs van de Stib bidden tijdens hun werkuren. ” Ja inderdaad, dat gebeurt enkele keren, vooral tijdens de maand van de ramadam.” Hij legt uit dat de sanctie van geval tot geval varieert en kan bij herhaling oplopen tot enkele dagen schorsing. Tot op vandaag zou nog geen enkele gesanctionneerde zijn staf al hebben aangevochten. … Maar dat zal nog wel gebeuren zodra ze de moslims wat steviger in hun sandalen staan. En de burger die ondertussen op de bus zit te wachten, vraag ik me af? Wel, die komt te laat; mist zijn aansluiting en mag verder zijn mond houden en slikken. Ach voor die moslimchauffeurs is het een kwestie van tijd; en de dagen van hun schorsing gaan ze toch gewoon wat sjacheren, in het zwart werken of thee slurpen. Met de demografische ontwikkeling is de tijd aan hun zijde; en hun wraak zal zoet zijn.


Geen opmerkingen: